Kjøre el-sparkesykkel eller el-sykkel med promille? Hva er reglene?


Elsparkesykkel

Sommeren 2023 trådte det nye regler for elsparkesykler i kraft, inkludert et forbud mot å kjøre dem i beruset tilstand. Men hva er egentlig de gjeldende reglene for sykler og elsykler nå?

Fra og med 15. juni 2022 ble "småelektriske kjøretøy" reklassifisert fra å være "sykler" til å være "motorvogner". Denne endringen har stor betydning for elsparkesykkelbrukere. Foreløpig må brukerne forholde seg til tre hovedpunkter:

  • Aldersgrense på 12 år for å kunne kjøre elsparkesykkel.
  • Aldersgrense på 15 år for påbud om bruk av hjelm.
  • Det er forbudt å kjøre i beruset tilstand.

Det siste punktet er spesielt viktig for de fleste brukere. Ettersom elsparkesykler nå klassifiseres som "motorvogner", vil du bli straffet på samme måte som om du kjørte en bil med promille. Med andre ord, grensen er 0,2 i promille, og straffen kan bli opptil 1,5 ganger din brutto månedslønn, i tillegg til inndragelse av førerkortet hvis du har det.


Elsykkel

Elektriske sykler eller bedre kjent som “elsykler” er fortsatt definert og går under samme kategori som ordinære sykler uten elektrisitet. Derfor gjelder ikke de samme reglene som jeg beskrev tidligere for de av oss som sykler på elsykler. Men hva gjelder egentlig når det kommer til å sykle etter å ha drukket alkohol?

Det er ingen absolutt promillegrense for syklister, som det er for "motorvogner". Med andre ord, i praksis har du lov til å sykle selv om du er påvirket.

Men, og her kommer det viktige poenget, Vegtrafikkloven § 21 gir politiet mulighet til å gripe inn dersom du er såpass beruset at det tydeligvis er uforsvarlig å sykle. Den samme paragrafen kan også gjøre deg ansvarlig ved ulykker.

Vegtrafikkloven § 21 sier at ingen skal føre eller forsøke å føre et kjøretøy når de er i en tilstand som gjør at de ikke anses skikket til å kjøre på en trygg måte. Dette gjelder enten tilstanden skyldes påvirkning av alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler, sykdom, svekkelse, tretthet eller andre omstendigheter.

Det er viktig å merke seg at sykler er inkludert i begrepet "kjøretøy". Du risikerer ikke å miste førerkortet, men politiet kan be deg om å sette fra deg sykkelen hvis du tydelig fremstår som beruset. I tillegg kan du holdes rettslig og økonomisk ansvarlig hvis du forårsaker skade på personer eller materielle skader.

Det er derfor viktig å bruke sunn fornuft og vise hensyn når du sykler etter å ha drukket alkohol. Hvis du er betydelig beruset, kan det være lurt å avstå fra å sykle og finne en alternativ måte å komme deg hjem på.


Skal du kjøre elsparkesykkel eller elsykkel, men er usikker på om du har kjørbare promillenivåer?

En billig investering er testvinner alkometeret Promillen Vminno.


Krav om forsikring på små-elektriske kjøretøy

Fra 1. januar 2023 ble det innført krav om å ha ansvarsforsikring for småelektriske kjøretøy. Dette innebærer i praksis  at du må ha en gyldig ansvarsforsikring hvis du eier en privat, elsparkesykkel, elektrisk enhjuling eller til og med et elektrisk skateboard. Det vil si at bruk av nevnte elektriske kjøretøy går under bilansvarsloven. Regelen gjelder på den andre siden ikke for elsykler da elsykkel fortsatt er klassifisert som et ikke-motorisert kjøretøy.